از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
یکشنبه 9 اسفند‌ماه سال 1388
باور خویش

انسان برای بر خورداری از شادی باید خودش را باور کند.توماس پاین