X
تبلیغات
زولا
از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
یکشنبه 9 تیر‌ماه سال 1387
کاربرد چراغ
نا بینایی در شب چراغ به دست و سبو بر دوش بر راهی می رفت یکی او را گفت توکه چیزی نمی بینی چراغ به چه کارت می اید گفت چراغ از بهر کور دلان تاریک اندیش است تا به من تنه نزنند و سبوی مرا نشکنند
یکشنبه 9 تیر‌ماه سال 1387
منصب و پست

اسکندر یکی از نخبگان را از مسوولیتی که داشت عزل کرد و کاری پست به او داد . روزی اسکندر به او گفت : حالا ، حال و روزت چه طور است ؟
گفت : " مرد به خاطر منصبش بزرگ و شریف نمی شود بلکه منصب است که به اندازه مرد بزرگ و شریف می شود ، پس مرد هر جا که هست باید پاک ، عادل و با انصاف باشد ."
اسکندر از پاسخ او خوشش آمد و او را به جای اول برگرداند.
بایدت منصب بلند بکوش         تا به فضل و هنر کنی پیوند
نه به منصب بلندی مرد          بلکه منصب شود به مرد بلند

یکشنبه 9 تیر‌ماه سال 1387
راه نجات

مردی در جهنم بود که فرشته ای برای کمک به او آمد و گفت من تو را نجات می دهم برای اینکه تو روزی کاری نیک انجام داده ای فکر کن ببین آن را به خاطر می آوری یا نه؟
او فکر کرد و به یادش آمد که روزی در راهی که میرفت عنکبوتی را دیداما برای آنکه او را له نکند راهش را کج کردو از سمت دیگری عبور کرد

ادامه مطلب ...