از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
سه‌شنبه 26 آبان‌ماه سال 1388
شجاع و ترسو

آدم شجاع یکبار می میرد ولی ترسو هزار بار.

شنبه 23 آبان‌ماه سال 1388
عشق و مالکیت

کسی را که دوست داری آزادش بگذار ،اگر قسمت تو باشد برمی گردد وگرنه بدان که از اول مال تو نبوده است.شکسپیر

چهارشنبه 20 آبان‌ماه سال 1388
شادمانی بهنگام ملالت

شاد ماندن به هنگامی که انسان درگیر و دار کارهای ملال آور و پرمسئولیت است، هنر کوچکی نیست

سه‌شنبه 19 آبان‌ماه سال 1388
شروع کار

مردیکه کوه را ازمیان برداشت کسی بود که شروع به برداشتن سنگریزه هاکرد.ضرب المثل چینی

دوشنبه 18 آبان‌ماه سال 1388
شیرینی و سختی دو روی یک سکه اند

هر چه موانع جدی تر و سخت تر باشد , لذت تلاش و پیروزی بیشتر است

شنبه 16 آبان‌ماه سال 1388
تمرکز فکر

تمام افکار خود را روی کاری که دارید انجام می دهید متمرکز کنید . پرتوهای خورشید تا متمرکز نشوند نمی سوزانند.گراهام بل

دوشنبه 11 آبان‌ماه سال 1388
گذشته و آینده

گذشتن از سختی های پیش رو ، چندان سخت تر از آن چه پشت سر گذاشته ایم نخواهد بود

دوشنبه 4 آبان‌ماه سال 1388
مادر
عصاره همه مهربانی ها را گرفتند و از آن مادر را ساختند. کریستوفر مارلو
شنبه 2 آبان‌ماه سال 1388
انکار حقیقت

می توان حقیقتی را دوست نداشت، اما نمی توان منکر آن شد.ژان ژاک روسو