از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
شنبه 19 دی‌ماه سال 1388
معجزه زندگی

نگذاریم تقویم وساعت ، این حقیقت را یادمان ببرد که لحظه لحظه زندگی ، یک معجزه است و در پس آن ، حقیقتی .

دوشنبه 14 دی‌ماه سال 1388
محبت و نه آزار

ما در جوار یکدیگر زندگی می کنبم ، پس اولین مقصود ما در زندگی این است که به یکدیگر محبت کنیم و اگر نمی توانی» دست کم دیگران را آزار ندهیم .دالایی لاما

دوشنبه 7 دی‌ماه سال 1388
راه حل مشکلات

اگر مشکلی داری، به دلیل طرز فکر توست و تنها راهی که می توانی مشکلات را برای همیشه حل کنی، این است که طرز فکرت را تغییر دهی