از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
شنبه 2 آبان‌ماه سال 1388
انکار حقیقت

می توان حقیقتی را دوست نداشت، اما نمی توان منکر آن شد.ژان ژاک روسو