از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
سه‌شنبه 16 بهمن‌ماه سال 1386
امید
تا امید هست زندگی هم هست.انسان ناامید انسان مرده است.