از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
شنبه 27 بهمن‌ماه سال 1386
اندیشه سلامت
بیش از آنکه به راه های بیمار نشدن بیاندیشیم به راه های سالمتر بودن فکر کنیم .آدمی به آنچه بیشتر فکر میکند دچار میشود. با تفکر به و ترس از بیماری آنرا به خود جذب نکنیم.