از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
یکشنبه 19 خرداد‌ماه سال 1387
دوست
بجاست دوستی بخواهی که به روزهایت تلاش و به شبهایت آرامش بخشد