از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
سه‌شنبه 21 خرداد‌ماه سال 1387
اشک
خداوند اشک را آفرید تا آتش درونی را خاموش کند.