از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
چهارشنبه 22 خرداد‌ماه سال 1387
عمر امید
 امید با مرگ هم به گور نمی رود