از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
جمعه 31 خرداد‌ماه سال 1387
رودخانه
انسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است