از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
جمعه 31 خرداد‌ماه سال 1387
چتر و عشق
عشق آنست که زیر باران یکی چتر شود و دیگری نفهمد که چرا خیس نشد