از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
جمعه 31 خرداد‌ماه سال 1387
بی حالتی
آدمی باید که بیحالت نباشد هیچگاه
گر لبِ خندان نباشد، چشم گریان هم خوش‌ست