از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
شنبه 1 تیر‌ماه سال 1387
امید و سختکوشی
خوشبختی شکل ظاهری ایمان است ،تا ایمان و امید و سخت کوشی نباشد ،هیچ کاری را نمی توان انجام داد