از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
سه‌شنبه 4 تیر‌ماه سال 1387
صاحبان اراده
اراده از آن مرد کور نیرومندی است که بر دوش خود مرد شل بینایی را می برد تا او را رهبری کند