از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
چهارشنبه 5 تیر‌ماه سال 1387
۱۰ ترفند اینترنتی
-با فشردن کلیدهای Alt+D مکان نما (Curser) قسمت ورود آدرس (Address Bar) را انتخاب می کند تا آدرس جدید را وارد کنید.

2-کلید های موجود در قسمت بالای نرم افزار را می تواند با کلیک راست و انتخاب
Customize تغییر دهید و کلیدهای جدیدی همچون Edit برای نمایش کد صفحه و Size برای تغییر اندازه قلم های صفحه اضافه کنید.

3-به جای استفاده از کلید
Back روی نوارابزار می تواند ازکلید Backspace کی برد استفاده کنید.

4-با فشردن کلید
F11 محیط مرورگر به بزرگترین حد ممکن می رسد.

5-اگر گاها نیاز دارید تا لینکی را بدون بازکردن توسط مرورگر ذخیره کنید روی آن کلیک راست کرده و گزینه
Save Target As... را انتخاب کنید-با فشردن کلیدهای Alt+D مکان نما (Curser) قسمت ورود آدرس (Address Bar) را انتخاب می کند تا آدرس جدید را وارد کنید.

2-کلید های موجود در قسمت بالای نرم افزار را می تواند با کلیک راست و انتخاب
Customize تغییر دهید و کلیدهای جدیدی همچون Edit برای نمایش کد صفحه و Size برای تغییر اندازه قلم های صفحه اضافه کنید.

3-به جای استفاده از کلید
Back روی نوارابزار می تواند ازکلید Backspace کی برد استفاده کنید.

4-با فشردن کلید
F11 محیط مرورگر به بزرگترین حد ممکن می رسد.

5-اگر گاها نیاز دارید تا لینکی را بدون بازکردن توسط مرورگر ذخیره کنید روی آن کلیک راست کرده و گزینه
Save Target As... را انتخاب کنید.

6-با فشردن کلید
Home همیشه بدون دردسر به ابتدای صفحه برمیگردید.

7-با فشردن کلید
End به سرعت به انتهای صفحه تغییر مکان می دهید.

8-با فشار دادن کلید
F4 آدرس هایی که در نوار آدرس تایپ کرده اید نمایش داده می شون.

9-برای قراردان میانبر یک صفحه روی
Desktop روی صفحه کلیک راست کرده و گزینه Create Shortcut را کلیک کنید.

10-یک کلمه در نوار آدرس تایپ کنید و کلید های
Ctrl+Enter را همزمان فشار دهید تا http://www. و .com به صورت خودکار به طرفین آن اضافه شوند.