از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
شنبه 8 تیر‌ماه سال 1387
چکار میتوانیم بکنیم؟
نمی‌توانیم کاری کنیم که مرغان غم بالای سر ما پرواز نکنند اما می‌توانیم نگذاریم که روی سر ما آشیانه بسازند