از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
شنبه 8 تیر‌ماه سال 1387
خطرناکترین کلمات
بدترین و خطرناکترین کلمات اینست: «همه این جورند»