از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
یکشنبه 16 تیر‌ماه سال 1387
کار خیر
اولین مرحله انجام کار خیر، تمایل به آن است.