از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
سه‌شنبه 18 تیر‌ماه سال 1387
فرصت و تغییر
 بجای ان که فرصت ها را تغیییر دهید.بهتر است از فرصت ها برای تغییر استفاده کنی