از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
سه‌شنبه 18 تیر‌ماه سال 1387
تقلب
احمد : تو امتحان چی کار کردی؟
علی : ورقه مو سفید دادم .
احمد : ای داد و بیداد دیدی چی شد، آخه من هم ورقمو سفید دادم ،می ترسم اونا فکر کنن ما تقلب کردیم