از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
شنبه 29 تیر‌ماه سال 1387
همدلی
از پیروزی دیگران شاد باش تا از شکست تو متاثر باشند