از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
یکشنبه 6 مرداد‌ماه سال 1387
تجربه
دلیل نمی شود که اگر در یک برنامه یا کاری شکست خوردی باز هم شکست خواهی خورد اتفاقا با تجارب مهمی که در این راه داری حتما پیروز خواهی شد. در این هیچ شکی نیست. به موفقیت خود یقین داشته باش