از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
شنبه 26 بهمن‌ماه سال 1387
زمان و ما

ما زمان را تلف نمی کنیم، زمان است که ما را تلف می کند.