از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
شنبه 16 خرداد‌ماه سال 1388
قدرت ایمان

برای آنکس که ایمان دارد ناممکن وجود ندارد