از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
جمعه 10 خرداد‌ماه سال 1387
آدم تنبل
آدم تنبل عصای شیطان است.ضرب المثل ولزی
جمعه 10 خرداد‌ماه سال 1387
برای خود

استادپیر داشت بازنشسته میشد .با کارفرمای خویش در این باره صحبت کرد.کار فرما از رفتن او ناراحت بود اما از اوخواست تا برای آخرین بار یک خانه دیگر برای او بسازد.

استاد قبول کرد اما چون دلش بکار نبود از مصالح خوبی استفاده نکرد .وقتی کار تمام شد ,کارفرما برای بازدید خانه آمد.کلید را به استاد داد و گفت :این خانه توست ,هدیه من به تو.

استاد خشکش زد .اگر میدانست که دارد خانه خودش را میسازد,کارش را جور دیگری انجام میداد,با تمام وجود و به بهترین شکل ممکن.

همه ما در طول زندگی خود داریم همین کار را میکنیم.!!!
جمعه 10 خرداد‌ماه سال 1387
برکات
هدف زمانی خود را نشان میدهد که به فراوانی و برکاتی که در جهان است و میتواند در اختیار ما قرار بگیرد ایمان داشته باشیم
جمعه 10 خرداد‌ماه سال 1387
مداو.مت
آنچه در موفقیت ,نقش مهمتری دارد,مداومت ,تلاش ,دانش و بکار گیری آن است .
جمعه 10 خرداد‌ماه سال 1387
آسمان آبی

آدمهای سر به زیر حتما در چاله نخواهند افتاد ,اما هیچ گاه آسمان آبی را نخواهند دید. .  سخن بزرگان

جمعه 10 خرداد‌ماه سال 1387
متفاوت
انسانها قبل از آنکه خوب یا بد باشند متفاوتند. .  سخن بزرگان
جمعه 10 خرداد‌ماه سال 1387
شجاعان

شجاعان تا ابد زندگی نمیکنند اما ترسوها اصلا"زندگی نمیکنند. .  سخن بزرگان

جمعه 10 خرداد‌ماه سال 1387
معیارها

تنها زمانی خود را موفق ,کامیاب و شادمان خواهی یافت که بر اساس معیارهای خود زندگی کنی. .  سخن بزرگان

جمعه 10 خرداد‌ماه سال 1387
فراموشی

فراموش کن چیزی را که نمیتوانی بدست آوری و بدست بیاور چیزی را که نمیتوانی فراموش کنی. .  سخن بزرگان

جمعه 10 خرداد‌ماه سال 1387
فرصتها

انسان دانا بجای آنکه منتظر فرصت باشد خود آنها را میسازد. .  سخن بزرگان

صفحه قبلی    1       ...       53       54       55       56       57    صفحه بعدی